Uniwersytet Panoński, Wydział Biznesu i Ekonomii

Strona internetowa:           www.gtk.uni-pannon.hu

Uniwersytet Panoński ma długoletnią tradycję i wielką przeszłość. Jest ważną instytucją szkolnictwa wyższego w Środkowym Kraju Zadunajskim na Węgrzech. Stale rozwija się i jest uznawany za ważny ośrodek edukacyjny, intelektualny i badawczy. Uniwersytet ma swój wkład w funkcjonowaniu i ulepszaniu życia obywateli oraz społeczeństwa obywatelskiego dzięki pracom badawczo-rozwojowym, które cechuje wysoka jakość. Zajęcia oferowane na pięciu wydziałach uniwersytetu obejmują prawie wszystkie obszary nauki (inżynierię, ekonomię, informatykę, nauki społeczne i rolnicze), są dostosowane do międzynarodowej najwyższej jakości. Wyniki działalności badawczej publikowane są w prestiżowych międzynarodowych czasopismach, a innowacyjne programy instytucji wspierają rozwój konkurencyjnych produktów przemysłowych i usługowych.

Głównym celem Wydziału Biznesu i Ekonomii jest ekonomia związana z edukacją. Wydział prowadzi zajęcia i kursy z zakresu ekonomii, zarządzania technologią, związane z biznesem i dalszym kształceniem, przekwalifikowaniem członków kierownictwa, ale jest również aktywny w obszarze badań i programów innowacyjnych. Celem wydziału jest szkolenie profesjonalistów, którzy potrafią tworzyć struktury przedsiębiorstw, zarządzać nimi oraz je obsługiwać na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wydział Biznesu i Ekonomii jest aktywnym i głównym uczestnikiem lokalnej gospodarki. Jego pracownicy mają pokaźną wiedzę z zakresu rozwijania, zarządzania i wdrażania projektów współpracy międzynarodowej: FP6, FP7, HU-HR IPA, Interreg, Leonardo, itp.

Wydział Biznesu i Ekonomii jako pierwszy otrzymał węgierską Nagrodę Jakości Szkolnictwa Wyższego przyznawaną wydziałom w 2008 roku. Komisja podjęła decyzję, oceniając jakość edukacji, etap rozwoju infrastruktury, zadowolenie studentów, intensywność relacji z przedsiębiorstwami i jakość zarządzania talentami.

W 2014 roku wydział zrobił ważny krok milowy – został członkiem AACSB International (Stowarzyszenie Uczelni Ekonomicznych).

Studia doktoranckie na wydziale cieszą się uznaniem i przynoszą efekty, w czasie ich trwania nasi znakomici profesorowie przewodzą grupom badawczym w dziedzinie ekonomii, biznesu i zarządzania.