O Projekcie

 

Ogólnym celem inicjatora projektu, jak również partnerskich uczelni jest zwiększenie konkurencyjności, co można osiągnąć dzięki wysokiej jakości i atrakcyjnej ofercie edukacyjnej. Cel ten można mierzyć przez liczbę zatrudnionych absolwentów. Dzięki rozpoczęciu nauczania studentów brakujących im umiejętności uczenia się, jako nowa część ich programu nauczania, uczelnie przygotowywać będą studentów do lepszego konkurowania na rynku pracy. Poprawi to również wykonywanie efektywne zadań w pracy oraz sprawi, że studenci staną się świetnymi pracownikami. W dalszej kolejności efekt ten przełoży się na zwiększenie konkurencyjności lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw prowadząc do wzrostu gospodarczego kraju, co z kolei przyczyni się do budowy bardziej konkurencyjnej Europy.

Innowacyjny charakter projektu ujawnia się w trzech głównych aspektach: Po pierwsze, opracowanie filtru oceniającego umiejętności uczenia studentów rozpoczynających studia. Po drugie, moduł rozwoju umiejętności uczenia się, który będzie wbudowany w istniejące programy nauczania szkół wyższych. Po trzecie, tworzenie LELLE Kit (Zestawu LELLE), który będzie gotowym do użytku pakietem składających się z różnych materiałów i rezultatów projektu, które mogą być stosowane w całej Europie.