Europa Consortium Regional Development Non-profit Ltd.

Strona internetowa: http://europaconsortium.eu/

Europa Consortium Regional Development Non-profit Ltd. to organizacja pozarządowa, która aktywnie wspiera swój region w zakresie innowacji społecznych, edukacji, ochrony przyrody i środowiska, turystyki oraz tworzenia projektów. Nasi koledzy mają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami finansowanymi przez UE: LIFE, FP6, FP7, CIP-IEE, HU-HR IPA, SEE, LLP, ERASMUS+, INTERREG DANUBE, INTERREG CENTRAL EUROPE, COSME, itp. Organizacja ta świadczy usługi związane z zarządzaniem projektami na wszystkich etapach, oferuje szkolenia wewnętrzne i w małych grupach, jak również rozwiązania coachingowe w zakresie tworzenia i zarządzania projektami.  Jej siedziby znajdują się w mieście Nagykanizsa na Węgrzech, w środkowej Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz na węgierskim obszarze przygranicznym.

Organizacja ma dobrze rozwiniętą sieć decydentów i innych interesariuszy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Jej eksperci uczestniczą również w regionalnym i terytorialnym planowaniu działań. Dzięki transgranicznym i transnarodowym projektom jest ona w stanie skutecznie zwrócić się do dużej liczby profesjonalistów i przekazywać informacje na temat rożnych inicjatyw.