Lelle-2000

LELLE – Nauczmy się, jak się uczyć! – Zwiększanie świadomości znaczenia innowacyjnych rozwiązań oraz dostarczania ich, aby włączyć szkolenie z zakresu umiejętności uczenia się w obecne programy studiów