Uniwersytet Otwarty w Holandii

Strona internetowa: www.ou.nl

Uniwersytet Otwarty w Holandii (Open University of the Netherlands – OUNL) realizuje oraz oferuje otwarte kształcenie uniwersyteckie na odległość. OUNL prowadzi również badania nad kształceniem, zwłaszcza – choć nie tylko – nad kształceniem na odległość oraz uczeniem się przez całe życie. OUNL to najlepszy holenderski uniwersytet kształcący online, uznany na płaszczyźnie międzynarodowej. W szczególności skupia się na wykorzystywaniu nowych technologii i metod kształcenia, aby móc zaoferować placówki edukacyjne oraz kształcenie, które jest skuteczne, wydajne, atrakcyjne i dostępne na każdym etapie życia. Dzięki Uniwersytetowi Otwartemu Instytut Welten łączy wiedzę z dziedziny nauk o edukacji z edukacją wspomaganą przez technologie informacyjne. Instytut Welten jest jednym z czołowych międzynarodowych instytutów badawczych zajmujących się edukacją wspomaganą przez technologie informacyjne (TEL) o wysokiej reputacji, największej w Europie w tej dziedzinie, głównie dzięki grupie badawczej TELI: Skupiamy się na innowacjach edukacyjnych w środowiskach, w których uczenie się jest wspomagane przez technologie informacyjne.

Misją Instytutu Welten jest udoskonalenie uczenia się oraz rozwijanie kompetencji w szkole, pracy i drogą mobilną, łącząc najnowocześniejszą wiedzę z nauk o edukacji z innowacyjnym potencjałem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Instytut Welten wybrał podejście zwane „ekologią edukacji”. Oznacza to, że instytut jest nie tylko aktywny w dziedzinie teoretycznych badań naukowych, ale też współpracuje z odbiorcami nad rozwijaniem i wdrażaniem rzetelnych środowisk edukacyjnych, form edukacji i dydaktyki.

Działalność badawcza uwzględnia złożoność edukacji, a wykorzystanie szybko rozwijających się technologii odgrywa w niej ważną rolę. Myślą przewodnią jest fakt, że kontakt między teorią pedagogiczną a praktyką jest niezbędny do przeprowadzenia dobrego badania edukacyjnego, a więc do poprawy jakości kształcenia. Mimo to Instytut Welten narzuca sobie bardzo rygorystyczne wymagania naukowe: wyniki działalności naukowej muszą zostać potwierdzone, muszą podlegać generalizacji i muszą znaleźć się w rzetelnych (krajowych i międzynarodowych) publikacjach.

Program (badawczy) Welten łączy w sobie wiedzę z dziedziny otwartej edukacji i innowacji, warianty pedagogiczne dotyczące formalnej i nieformalnej edukacji, aplikacje hybrydowe mediów społecznościowych (własne środowiska edukacyjne), świadomość społeczną i sytuacyjną, funkcjonalność, jak również wiedzę związaną z autorskimi treściami, zarządzaniem treścią, szkoleniem w miejscu pracy i ogólne uczeniem się przez całe życie. W przeszłości Instytut Welten (dawniej CELSTEC) ze znakomitymi zespołami badawczymi złożonymi z ok. 90 badaczy (w tym 60 profesorów i doktorów) był aktywnym koordynatorem oraz uczestnikiem licznych europejskich i międzynarodowych projektów badawczych – począwszy od FP5, a skończywszy na H2020 (np. Inspiring Science Education (ISE), Open Discovery Space (ODS), LinkedUP, LACE, Unfold, TENCompetence, LTfLL, GRAPPLE, idSPACE, Handover, PATIENT).