University of Pannonia, Faculty of Business and Economics

Web: www.gtk.uni-pannon.hu

 

University of Pannonia heeft een aanzienlijke professionele traditie en een groot verleden. Het is een belangrijke hogeronderwijsinstelling in de Centraal-Transdanubië regio van Hongarije en wordt erkend als een steeds groeiend en belangrijke educatief, intellectueel en onderzoekscentrum. De universiteit draagt bij aan het functioneren en de verbetering van de publieke en de civiele samenleving door zijn hoge kwaliteit van onderzoek en ontwikkeling. De programma’s die worden aangeboden door de vijf faculteiten van de universiteit bestrijken vrijwel alle wetenschappelijke gebieden (techniek, economie, informatica, geesteswetenschappen en agrarische wetenschappen) en ze zijn afgestemd op de internationale hoogstaande kwaliteit. De resultaten van de onderzoeksactiviteiten zijn gepubliceerd in prestigieuze internationale tijdschriften en de innovatieprogramma’s van de instelling ondersteunen de ontwikkeling van concurrerende industriële en serviceproducten.

 

De primaire doelstelling van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is economisch gerelateerd onderwijs. Het heeft programma’s en cursussen in economie, engineering management, business en bijscholing en omscholing van leidinggevenden, maar het is ook actief op het gebied van onderzoeks- en innovatieprogramma’s. De faculteit streeft ernaar professionals te trainen, die in staat zijn tot het creëren, beheren en besturen van bedrijfssystemen die van  regionale, nationale en internationale betekenis zijn. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is een actieve en bepalende speler in de lokale economie. De collega’s van de faculteit hebben veel kennis over de ontwikkeling, het beheer en de uitvoering van internationale samenwerkingsprojecten: FP6, FP7, HU-HR IPA, Interreg, Leonardo, etc.

 

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen was de allereerste faculteit die in 2008 de Hongaarse Higher Education Quality Award voor faculteiten ontving. De commissie die de prijs toekende, baseerde haar besluit op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, het stadium van ontwikkeling van de infrastructuur, de tevredenheid van de studenten, de intensiteit van corporate relations en de kwaliteit van talentmanagement.

 

In 2014 bereikte de faculteit een belangrijke mijlpaal; het lidmaatschap van de AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).

De faculteit heeft een erkende en krachtige School voor Promovendi, waarin onze uitstekende hoogleraren onderzoeksgroepen leiden op het gebied van economie, bedrijfskunde en management.