Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Web:  www.ue.wroc.pl

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu znajduje się wśród najlepszych ekonomicznych szkół wyższych w Polsce i jest ważnym ośrodkiem nauki i badań. Jego działania mają na celu utrzymanie i wzmocnienie swojej pozycji na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zwiększenie przewagi konkurencyjnej i kształtowaniu jego wizerunku jako instytucji nowoczesnej, otwartej i przyjaznej dla swoich pracowników, studentów, i środowiska.

 

Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny oferuje liczne kierunki kształcenia:
• Ekonomia
• Finanse i rachunkowość
• Informatyka i Ekonometria
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Informatyka Biznes
• Zarządzanie
• Zarządzanie i Inżynieria produkcji
• Analizy ekonomiczne
• Studia europejskie
• Logistyka
• Gospodarka przestrzenna
• Turystyka

 

Studenci mogą wybrać jedną z 40 specjalności w zakresie kursów oferowanych przez 4 wydziały.

Podstawowe informacje statystyczne:
Ponad 17 000 studentów
Ponad 780 nauczycieli akademickich
Ponad 73 000 absolwentów
Ponad 300 zagranicznych studentów każdego roku akademickiego