Open Universiteit Nederland

Web: www.ou.nl

 

De Open Universiteit Nederland (OUNL) ontwikkelt en biedt hoger open- en afstandsonderwijsonderwijs aan. De OUNL voert ook onderzoek uit naar doceren en leren, in het bijzonder maar niet uitsluitend op afstand, in samenhang met levenslang leren. De Open Universiteit is de internationaal erkende top no.1 Nederlandse universiteit voor  online leren. Er is speciale aandacht voor het gebruik van nieuwe technologieën en onderwijs- en leermethoden om faciliteiten voor effectief, efficiënt, aantrekkelijk en toegankelijk levenslang leren en onderwijs aan te bieden. Binnen de Open Universiteit integreert het Welten-instituut expertise van onderwijswetenschappen en door technologie  verrijkt leren. Het Welten-instituut is een van de toonaangevende internationale onderzoeksinstituten op het gebied van door technologie verrijkt leren (TELI) met de hoogste reputatie en de grootste in Europa op dit gebied, voornamelijk door de TELI onderzoeksgroep. Onze focus ligt op het leren en doceren van innovaties in door technologie  verrijkte leeromgevingen.

De missie van het Welten-instituut is het verbeteren van leren en competentieopbouw op school, op het werk, thuis en onderweg door het combineren van state-of-the-art kennis op het gebied van onderwijswetenschappen met de innovatieve kracht van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

De gekozen aanpak van het Welten-instituut is die van de ‘ecologie van het onderwijs’. Dat uitgangspunt houdt in dat niet alleen theoretisch wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, maar dat ook samen met gebruikers wordt gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van wetenschappelijk verantwoorde leeromgevingen, onderwijsvormen en doceerwijzen in de praktijk.

In dat onderzoek wordt rekening gehouden met de complexiteit van het onderwijs en speelt de inzet van de zich snel ontwikkelende technologie een belangrijke rol. Achterliggende gedachte is dat het contact tussen de onderwijswetenschap en de onderwijspraktijk van vitaal belang is voor goed onderwijsonderzoek en daarmee voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Dat neemt niet weg dat het Welten-instituut zeer hoge wetenschappelijke eisen stelt aan zichzelf: de resultaten van het wetenschappelijke werk moeten gevalideerd en generaliseerbaar zijn en hun neerslag vinden in gezaghebbende (nationale en internationale) publicaties.

Het onderzoeksprogramma van het Welten-instituut combineert expertise op het gebied van  open onderwijs en innovaties, pedagogische scenario’s voor formeel en informeel leren, sociale media mash-ups (persoonlijke leeromgevingen), sociaal en situationeel bewustzijn, bruikbaarheid, evenals kennis met betrekking tot de content authoring, content management, het leren op de werkplek  en levenslang leren in het algemeen. In het verleden is het Welten-instituut (voorheen bekend als CELSTEC) met zijn uitstekend onderzoeksteams van ongeveer 90 onderzoekers (waarvan 60 medewerkers op hoogleraren- en PhD-niveau) een actieve coördinator van en deelnemer geweest in tal van Europese en internationale onderzoeksprojecten, vanaf FP5 naar H2020 (bijv. Inspiring Science Education (ISE), Open Discovery Space (ODS), LinkedUP, LACE, Unfold, TENCompetence, LTfLL, GRAPPLE, idSPACE, Handover, PATIENT).