Europa Consortium Regional Development Non-profit Ltd.

Web: http://europaconsortium.eu/

 

Europa Consortium Regional Development Non-profit Ltd. is een niet-gouvernementele organisatie die zijn regio actief steunt bij sociale innovatie, onderwijs, natuur- en milieubescherming, toerisme en ontwikkelingsprojecten. Onze collega’s hebben een langdurige ervaring op het gebied van het beheer van door de EU gefinancierde projecten: LIFE, FP6, FP7, CIP-IEE, HU-HR IPA, SEE, LLP, ERASMUS +, INTERREG DANUBE, INTERREG CENTRAL EUROPE, COSME, etc. De organisatie biedt diensten aan op het gebied van projectmanagement gedurende de gehele levenscyclus van het project, biedt in-house en kleine groepstrainingen aan evenals oplossingen voor coaching bij projectontwikkeling en beheer. Het hoofdkantoor is gevestigd in de stad Nagykanizsa, Hongarije, centraal gelegen ten opzichte van Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en de Hongaarse grensregio.

De organisatie heeft een gevestigd netwerk met lokale, regionale en nationale beleidsmakers en andere belanghebbenden. Deze deskundigen zijn ook betrokken bij regionale en ruimtelijke planningsactiviteiten. Door  de grensoverschrijdende en transnationale projecten is de organisatie  in staat  om effectief een groot aantal professionals te bereiken en om informatie uit te wisselen over verschillende initiatieven.